Witamy na stronie Zakładu Pielęgniarskiej Opieki Domowej w Kielcach


Zakład Pielęgniarskiej Opieki Domowej został założony w lutym 2008 roku w Kielcach. Założycielem, i jednocześnie kierownikiem Zakładu jest Elżbieta Skuza, pielęgniarka środowiskowo-rodzinna z wieloletnim doświadczeniem pracy z pacjentem i jego rodziną w środowisku domowym. Siedziba Zakładu mieści się w Kielcach, przy ul. Jagiellońskiej 13, w kompleksie przychodni urologicznej "Prosta-lith", natomiast usługi pielęgniarskie świadczone są bezpośrednio w domach pacjentów objętych opieką Zakładu.  

Misją naszej działalności jest zapewnienie profesjonalnej opieki pielęgniarskiej pacjentom w ich środowisku domowym, z zachowaniem najwyższej staranności i jakości świadczonych usług, a także z poszanowaniem godności i dobra naszych pacjentów. Poprzez opiekę nad pacjentem, a także edukację i wspieranie rodzin i opiekunów, dążymy do poprawy komfortu życia pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe, leżących, niepełnosprawnych oraz ich najbliższych. 


Na potwierdzenie nowoczesnej organizacji pracy w Zakładzie, wysokiej jakości świadczonych usłg, a także dążenia do ciągłego doskonalenia metod działania i rozwoju Zakładu, w 2012 w Zakładzie wdrożony został system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009. System zarządzania i organizacja Zakładu podlega systematycznemy doskonaleniu, którego głównym celem jest ulepszanie jakości świadczonych usług medycznych.


 


 

News

Copyright (c)2014 Zakład Pielęgniarskiej Opieki Domowej w Kielcach